Kruithuisstraat 124
1018 WW Amsterdam

T 020 - 422 02 89
M 06 - 53 23 20 59
 

Contact

Exempel Communicatie

Kruithuisstraat 124
1018 WW Amsterdam

Tel. 020 – 422 02 89
Mobiel: 06 – 53 23 20 59
E-mail: svanwijk(at)exempel.nl

Download de persfoto.