Kruithuisstraat 124
1018 WW Amsterdam

T 020 - 422 02 89
M 06 - 53 23 20 59
 

Innovatie en communicatie

Innovatie is het toverwoord van onze kenniseconomie. Ook communicatie is een sleutelbegrip waar iedereen de mond vol van heeft. Sijmen van Wijk, oprichter van Exempel Communicatie, beweegt zich op het snijvlak van innovatie en communicatie – een precieuze relatie die vraagt om specifieke kennis en competenties.

Verknopen en ontketenen

Sijmen van Wijk is een communicatiestrateeg met een netwerkgen en tekstschrijversbloed. Mede dankzij een gevarieerde carrière gaat zijn specifieke interesse uit naar de drie pijlers van onze kenniseconomie: technologische innovatie, sociale innovatie en onderwijsinnovatie. Als onderdeel van een netwerk met sterke schakels verknoopt hij werelden, disciplines en belangen. Tegelijkertijd is Sijmen van Wijk in staat uw organisatie te ontketenen door creatieve verbindingen te leggen tussen overheden, bedrijfsleven, de creatieve industrie en onderwijsinstellingen.

Stevig sparren

Ook actief op het snijvlak van innovatie en communicatie? Dan is een oriënterend gesprek altijd zinvol. Op een oorspronkelijke manier weet Sijmen van Wijk uw wensen de juiste diepte te geven. Als stevige sparring partner voor uw communicatiestrategie, als actieve aanjager van agendasettende publiciteit, als ontwikkelaar van innovatieve formats voor opinie & debat. Sijmen van Wijk kan ook bogen op jarenlange ervaring als moderator van debatten met inhoud.